O G L O S Z E N I E
W SPRAWIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

PRZEDSZSKOLE NR 123 „OCEAN MARZEŃ” W WARSZAWIE

Zaprasza dostawców do składania ofert cenowych
na dostawę artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na rok 2021


Przedmiotem zamówienia są:
1/ warzywa i owoce
2/ produkty spożywcze

Formularze cenowe można pobrać w sekretariacie Przedszkola, lub na stronie internetowej www.przedszkolenr123.pl.
Termin realizacji zamówienia od 01.02.2021 r. do 31.01.2022r.
Ofertę należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: w Przedszkolu nr 123 „Ocean Marzeń, ul. Syrokomli 26, 03-335 Warszawa w sekretariacie szkoły do dnia25 stycznia 2021 roku, do godz. 1200.