Przedszkole współpracuje w logopedą przedszkolnym

Panią Małgorzatą Stokarską – Poślad

Informacje dla rodziców:

W dniach 29.03 – 16.04.2021 będą zamieszczane materiały do pracy logopedycznej z dzieckiem w domu z podziałem na grupy. 

Ćwiczenia utrwalające artykulację głosek SZ, Ż, CZ, DŻ w oparciu  o  materiał językowy znajdujący się w krótkich filmikach:

 https://www.youtube.com/watch?v=PvBOV-UWCOg

https://www.youtube.com/watch?v=2MFFXt6Bdxo

https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo

https://www.youtube.com/watch?v=gCyXm4WpE_w

(gabinet logopedyczny znajduje się w holu, obok gabinetu zastępcy dyrektora)

Godziny pracy logopedy:
Poniedziałek  7-11.30
Wtorek          7-11.30
Środa             7-11.30
Czwartek        7-11.30
Piątek             7-11

Kontakt z logopedą:  malgorzata.stokarska@op.pl   lub tel.501 795 575

Co to jest wada wymowy?

Wada wymowy to odchylenie od normy językowej,spowodowane nieprawidłową realizacją(wymową) w zakresie poszczególnych
głosek – od prostych zniekształceń aż do głębokich zaburzeń.Odchylenia dotyczyć też mogą zasobu słownictwa i umiejętności
posługiwania się formami gramatycznymi,zgodnie z normami dla określonego wieku życia.
Korekcja wad wymowy w wieku przedszkolnym zapewnia dzieciom dużo łatwiejszy start szkolny.
Zdecydowana większość dzieci z zaburzeniami mowy napotyka u progu szkoły na poważne trudności w nauce czytania i pisania.
Rozwój mowy dziecka powinien być zakończony w 6 roku życia.Najpóżniej pojawiają się głoski : sz,ż,cz,dż,r.
Nie oczekujmy więc od 3-latka,aby prawidłowo wymawiał wszystkie głoski.
Najczęściej występujące wady wymowy to tzw.dyslalie,czyli nieprawidłowa wymowa jednej lub wielu głosek np.zamiana k na t,
g na d,r na l.itp.W tej grupie mieszczą się seplenienia związane z nieprawidłową artykulacją głosek s,z,c,dz, sz,ż,cz,dż,oraz ś,ż,ć,dż.
Najpopularniejsze i najłatwiejsze „do zobaczenia” przez rodziców  jest seplenienie międzyzębowe,polegające na wsuwaniu czubka
języka między zęby przy wymowie głosek s,z,c,dz, oraz t,d,n.
Wśród wad wymowy ważne miejsce zajmuje tzw.bezdżwięczność,objawiająca się w mowie brakiem dżwięczności oraz zamianami
głosek dżwięcznych na bezdżwięczne.
Odrębną,ale niezwykle ważną grupę zaburzeń mowy stanowi jąkanie,które charakteryzuje się brakiem płynności w mówieniu.

Jeśli Twoje dziecko mówi niewyrażnie,nie wymawia pewnych głosek,jąka się lub z innych powodów wzbudza Twój niepokój
sposobem mówienia – zgłoś się do logopedy.