Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021:

ŻYWIENIE:

Od 1 stycznia 2020 r. stawka dzienna wynosi 13 zł, w tym:
śniadanie:           3,00 zł
obiad:                   7,00 zł
podwieczorek:   3,00 zł

Warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy reguluje Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03.08.2017r..

Odpłatność za żywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w placówce. Rozliczenie czyli zwrot za niewykorzystane posiłki dokonywany jest do drugi miesiąc

Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 9.00 poprzez platformę iprzedszkolew przypadku braku dostępu do platformy dopuszcza się możliwość poinformowania o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do OPS-u w celu dofinansowania posiłków.

Opłaty wnosi się przelewem na rachunek bankowy
86 1030 1508 0000 0005 5052 7065
(po uprzednim sprawdzeniu kwoty  w systemie iprzedszkolew zakładce należności  –  koszty posiłków. Nie należy wpłacać sumy która wyświetla się jako aktualna należność na pierwszej stronie.. W razie problemów proszę skontaktować się z kierownikiem gospodarczym Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty