MISJA


Misją Programu KMO jest wspieranie aktywnych edukatorów w ich pracy z dziećmi, poprzez:

· budowanie społeczności KMO zaangażowanej w zmianę jakości edukacji, u której podstaw znajdzie się ukazywanie znaczenia jakości procesu uczenia się – nie tylko jego efektów 

· rozwijanie umiejętności i wiedzy opiekunów Klubów w zakresie stosowanych narzędzi edukacyjnych, połączone z upowszechnianiem metody badawczej i metod pracy grupowej, sprzyjające aktywizacji dzieci i młodzieży 

· kreowanie i wzmacnianie środowiska liderów zmiany, wywodzących się ze środowiska lub otoczenia Klubów 

Podstawą zaangażowania w proces zmian są: chęć poznawania i zrozumienia świata, dążenie do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami oraz świadomość roli nauki we współczesnym świecie. Realizacja misji ma na celu ukazywanie ważnej roli edukacji nieformalnej w rozwoju osobistym i społecznym. Nasze przedszkole bierze czynny udział w programie KMO od września 2014 r.