Nowy cykl wykładów „Ludzie miasta” o osobach zasłużonych dla Warszawy-Wszechnica Edukacyjna Targówek zaprasza na wykład online Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców do udziału w cyklu pn. „Ludzie miasta -wykłady o osobach zasłużonych dla Warszawy”. To propozycja spotkań w ramach Wszechnicy Edukacyjnej, projektu rozwijającego umiejętności, wiedzę, zainteresowania mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Pierwszy wykład pt. „Kanonik Jan Ignacy Golędzinowski -duchowny, społecznik i radny Warszawy”wygłosi dr Beata Michalec, radna m.st. Warszawy, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, varsavianistka.

Temat wykładu nawiązuje do 90 -tej rocznicy powstania parafii Chrystusa Króla na Targówku, która zbiegła się z otwarciem w pobliżu parafii skweru im. ks. Jana Ignacego Golędzinowskiego -inicjatora budowy kościoła, pierwszego proboszcza parafii, społecznika, kapelana Armii Krajowej założyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Miłośników Targówka (1934-1939), radnego m.st. Warszawy (1938 -1939), bliskiego współpracownika prezydenta Stefana Starzyńskiego, konspiratora, więźnia Pawiaka -Auschwitz -Dachau.

Wykład w formie onlineodbędzie się 15 grudnia ogodz. 18.00na platformie Microsoft Teams. Obowiązują zapisy-zgłoszenia do 13 grudnia:ankieta Forms: https://tiny.pl/9dfv3lub zgłoszenia e -mail na adres: pborzecka@um.warszawa.plLink do wykładuzostanie przesłany do zainteresowanych po zamknięciu zapisów (ok. 14grudnia br.)Osobą udzielającą informacji dotyczących organizacji wykładu jest Pani Paulina Borzecka, inspektorw Wydziale Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, tel: 22443 88 38. „Ludzie miasta” -cykl wykładów o osobach zasłużonych dla WarszawyCelem cyklu jest poszerzenie wiedzy na temat historii miasta, dzielnicy, poznania środowiska lokalnego oraz sylwetek i postaci, twórców małych ojczyzn, co znakomicie wpisuje się w działania edukacyjne skierowane do młodzieży oraz dorosłych -mieszkańców dzielnicy. dr Beata Michalec Radna Miasta Stołecznego Warszawy w kadencji 2018 -2023;Zastępca dyrektora ds. programowych MuzeumNiepodległości w Warszawie;Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii;Adiunkt w Instytucie Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula;W latach 2013 -2019 społeczny prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy;Pomysłodawczyni certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy od 2014 roku warszawskim placówkom oświatowym realizującym edukację varsavianistyczną;Członkini w latach 2015 -2020 Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy, organu doradczego Prezydenta miasta w sprawach ochrony dóbr kultury;Członkini: Rady Programowej TVP POLONIA; Kolegium Redakcji czasopisma naukowego „Niepodległość i Pamięć”; Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy AK”;Autorka artykułów z zakresu varsavianistyki. Jest biografką Tekli Bądarzewskiej polskiej zapomnianej XIX -wiecznej kompozytorki. W działalności naukowej zajmuje się badaniami historii Warszawy i historii kobiet.Kuratorka wystaw historycznych


Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.

„Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży”

29 listopada b.r. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi Małgorzata Łuba  –  psycholog, trener, certyfikowany suicydolog.

W ramach własnej działalności „To Be” oraz we współpracy m.in. z:

·         Centrum CBT,

·         Fundacją ETOH oraz

·         placówkami doskonalenia nauczycieli i

·         ośrodkami metodycznymi z całej Polski

prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych oraz rodziców i opiekunów, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi, objawami depresyjnymi i lękowymi).

Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie”, prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną „Życie warte jest rozmowy” (zwór.pl), której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom.

Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie nt. psychologicznych podstaw zachowań samobójczych i postwencji.

Jest współautorką poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz monografii „Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych”.  Publikuje artykuły w „Remedium”, „Świecie Problemów” oraz „Głosie Pedagogicznym”.

Pierwsza pomoc emocjonalna jest odpowiednikiem pierwszej pomocy medycznej w sytuacji problemów emocjonalnych lub psychicznych. To prosta rozmowa i działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na niepokojące, niepożądane, narastające zmiany w zachowaniu dzieci i nastolatków. Spotkanie będzie okazją do poznania kolejnych kroków, które ją tworzą, aby – w sytuacji potrzeby – móc wspierać i pomagać”.

Małgorzata Łuba

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/bQ8tEvKFN5

Drodzy Rodzice

włączyliśmy się w kampanię informacyjną dotyczącą cukrzycy typu 1. Zachęcamy do obserwowania dzieci i szybką reakcję na pierwsze objawy cukrzycy u dzieci.

Drodzy Rodzice

Kolejny raz dołączyliśmy do akcji „Szkoła Do Hymnu” Każda grupa w swojej sali zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób chcemy włączyć się w świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Drodzy Rodzice

włączyliśmy się do corocznej akcji „Szkoła Pamięta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Dzieci wzięły udział w pogadance dotyczącej historii miejsca, które odwiedziliśmy i zapaliły znicz. Miejsce to „Reduta Bródnowska” znajduje się na rogu ul. Wysockiego i Bartniczej. To w tej okolicy 1 sierpnia 1944 roku Powstańcy stoczyli najcięższe walki w dzielnicy. Na godzinę „W” udało się zmobilizować około 580 żołnierzy.