Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski

 

 

Patriotyzm w sercu dziecka
,,Moje miasto i mój kraj ”

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń“.
Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny- „Polska widziana oczami dziecka”.
Cele konkursu; kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa,
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
– integracja środowiska przedszkolnego.
Konkurs przeznaczony jest tylko dla dzieci i rodziców (opiekunów) z naszego przedszkola.
Technika i format:-format A4, technika dowolna.
Każda praca powinna zawierać czytelną metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy. Metryczkę należy dołączyć do pracy.
Wykonane prace należy składać w Przedszkolu; od 29 października do 8 listopada 2018 roku.
Z zebranych prac zostanie zorganizowana wystawa.
Nagrody; wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy
-szczegółowych informacji o konkursie udziela nauczycielka z gr. Krokodylki- p. Dorota.

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!