Grupa czerwona

GWIAZDECZKI
(trzylatki)

Nauczyciel prowadzący grupę:

lic Ewa Kostrzewa- nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele wchodzący w poszczególne dni tygodnia:

mgr Małgorzata Kubiak – nauczyciel dyplomowany (poniedziałek)

mgr Lidia Grzeszczuk – nauczyciel dyplomowany (wtorek i piątek)

mgr Izabela Styś-Borowy – nauczyciel dyplomowany (czwartek)

Pani Ewa– pomoc nauczyciela
Pani Agnieszka – obsługa