Drodzy Rodzice

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, tj. od dnia 26 kwietnia do 10 maja 2019 r. W Przedszkolu nr 123 „Ocean Marzeń” opłatę w wysokości 100 zł należy wpłacić na rachunek bankowy

·         Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie: 

86 1030 1508 0000 0005 5052 7065

Harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkoli w okresie

od 1 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
 

14 marca

od godz. 8.00

 

1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.
14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
19 marca
od godz. 9.00
 1 kwietnia
do godz. 24.00
Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.
19 marca
od godz. 9.00
2 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 

 

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
 

27 kwietnia

 

10 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

17 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

17 maja

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Turnus i okres dyżuru:

I – 1 lipca – 12 lipca

II – 15 lipca – 26 lipca

III – 29 lipca – 9 sierpnia

IV – 12 sierpnia – 30 sierpnia

 I TURNUS      1 – 12 LIPCA

Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń” ul. Władysława Syrokomli 26 (tel.228115178) 225 miejsc

Przedszkole nr 157 „Przedszkole z Serduszkiem” ul. Bazyliańska 10 (tel.228110648) 150 miejsc

Przedszkole nr 90 ul. Turmoncka 7 (tel.228111060) 150 miejsc

Przedszkole nr 91 „Zaczarowany Ogród” ul. Suwalska 34 (tel.228112304) 147 miejsc

Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” ul. Smoleńska 64 (tel.226799194) 200 miejsc

II TURNUS   15- 26 lipca

Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4 (tel.226796799) 150 miejsc

Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu”ul. Krasiczyńska 4/6 (tel.226743075) 122 miejsc

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” ul. Turmoncka 18 (tel.228113589) 150 miejsc

Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem” ul. Suwalska 15 (tel.228112323) 150 miejsc

Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” ul. Bartnicza 6 (tel.228114349) 125 miejsc

Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” ul. Poborzańska 19 (tel.228112101) 125 miejsc

III TURNUS    29 lipca – 9 sierpnia

Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Wacława Tokarza 2 (tel.228116246) 80

Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” ul. św. Hieronima 5 (tel.228112464) 125 miejsc

Przedszkole nr 156 ul. żuromińska 2a (tel.228114252) 125 miejsc 15

Przedszkole nr 432 ul. Kuniecka 8 (tel.511177270) 150 miejsc

Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21 (tel.226790235) 100 miejsc

Przedszkole nr 95 z oddziałami integracyjnymi im. Króla Maciusia I, ul. Tadeusza Korzona 2 (tel.226790808) 160 miejsc

IV TURNUS    12- 30 sierpnia

Przedszkole nr 103 ul. Mokra 25 (tel.226791827) 192 miejsca

Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem” ul. Suwalska 26 (tel.228112574) 150 miejsc

Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 128 ul. Nauczycielska 16 (tel.226794311) 50 miejsc

Przedszkole nr 128 ul. mjr. M. Bernaciaka „Orlika” 40 (tel.607840683) 200 miejsc

Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” ul. Prałatowska 12 (tel.226795112) 125 miejsc

Przedszkole nr 18 ul. Simóna Bolivara 6 (tel.228112441) 150 miejsc

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYŻURÓW

BĘDĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE