Szanowni Państwo

W związku z otrzymanymi informacjami z Biura Edukacji wszystkim chętnym rodzicom zostaną wydane hasła na dyżur wakacyjny. Hasła będą wydawana od dnia 23.03 do 25.03.2020. Wnioski o wydanie hasła prosimy przesyłać na adres mailowy przedszkola.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.
harmonogram zapisów

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
23 marca 25 marca Przekazywanie przez dyrektorów haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisów
25 marca
od godz. 9.00
 7 kwietnia
do godz. 24.00
Wypełnienie wniosku w systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 

 

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

28 kwietnia

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające
14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
14 maja
od godz. 13.00
 18 maja
do godz. 24.00
Wypełnieniewnioskuw systemie

Rodzice nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

 

26 maja

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

12 czerwca

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Dzielnica

Termin

Nazwa Przedszkola

Adres

Telefon

Targówek

1 lipca – 17 lipca

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I

ul. Tadeusza Korzona 2

226790808

Targówek

1 lipca – 17 lipca

Przedszkole nr 103

ul. Mokra 25

226791827

Targówek

1 lipca – 17 lipca

Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem”

ul. Suwalska 26

228112574

Targówek

1 lipca – 17 lipca

Przedszkole nr 128 „Kraina Magicznych Liczb”

ul. Henryka Sternhela 40

509020082

Targówek

1 lipca – 17 lipca

Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech”

ul. Prałatowska 12

226795112

Targówek

1 lipca – 17 lipca

Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”

ul. Poborzańska 19

228112101

Targówek

1 lipca – 17 lipca

Przedszkole nr 81

ul. Barkocińska 19/21

226790235

Targówek

20 lipca – 7 sierpnia

Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu”

ul. Krasiczyńska 4/6

226743075

Targówek

20 lipca – 7 sierpnia

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”

ul. Turmoncka 18

228113589

Targówek

20 lipca – 7 sierpnia

Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem”

ul. Suwalska 15

228112323

Targówek

20 lipca – 7 sierpnia

Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina”

ul. Bartnicza 6

228114349

Targówek

20 lipca – 7 sierpnia

Przedszkole nr 156

ul. Żuromińska 2A

228114252

Targówek

20 lipca – 7 sierpnia

Przedszkole nr 432

ul. Kuniecka 8

511177270

Targówek

20 lipca – 7 sierpnia

Przedszkole nr 157 „Przedszkole z Serduszkiem”

ul. Bazyliańska 10

228110648

Targówek

10 sierpnia – 31 sierpnia

Przedszkole nr 90

ul. Turmoncka 7

228111060

Targówek

10 sierpnia – 31 sierpnia

Przedszkole nr 91 „Zaczarowany Ogród”

ul. Suwalska 34

228112304

Targówek

10 sierpnia – 31 sierpnia

Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń”

ul. Smoleńska 64

226799194

Targówek

10 sierpnia – 31 sierpnia

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4

226796799

Targówek

10 sierpnia – 31 sierpnia

Przedszkole Integracyjne nr 120

ul. Wacława Tokarza 2

228116246

Targówek

10 sierpnia – 31 sierpnia

Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń”

ul. Władysława Syrokomli 26

228115178

Targówek

10 sierpnia – 31 sierpnia

Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką”

ul. św. Hieronima 5

228112464