Pragniemy poinformować, że w 7 grupach mamy zainstalowane tablice multimedialne.

Wykorzystywanie tablicy interaktywnej w przedszkolu

Wiek przedszkolny to okres bardzo wzmożonego rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego i emocjonalnego. W okresie tym bardzo intensywnie rozwijają się procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga czy  myślenie. W trosce o jak najbardziej prawidłowy i optymalny rozwój wymienionych funkcji, nauczyciele w naszym przedszkolu wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczej tablicę interaktywną. Zależy nam, aby zapoznawać dzieci przedszkolne z multimediami. Podczas codziennej pracy staramy się łączyć tradycyjne metody z osiągnięciami w technologii informacyjnej. Tablica interaktywna  wprowadza nową, atrakcyjniejszą, ciekawszą dla dzieci jakość pracy w naszym przedszkolu. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela oraz pozwala dzieciom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. Nauczyciele wykorzystują tablicę interaktywną podczas zajęć dydaktycznych oraz zajęć dowolnych. Tablica działa jak duży ekran dotykowy, który jest obsługiwany za pomocą dotyku. Przedszkolak może rysować, pisać, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce, a także podkreślać na wyświetlonym obrazie. Bawiąc się przyswaja nową wiedzę i nowe umiejętności. Dzieci bardzo chętnie pracują z tablicą interaktywną. Cierpliwie czekają na swoją kolej, szybko zapamiętują nowe wiadomości, chętnie uczą się czytać i liczyć. Poznają nowe słowa w języku polskim i angielskim. Przedszkolaki są bardzo  aktywne, zainteresowane, zaangażowane w wykonanie każdego zadania. Praca z tablicą interaktywną jest bardzo atrakcyjna dla dzieci, umożliwia i zaspakaja potrzebę zabawy. Pozwala także przedszkolakom poznać, to czego nie mogą zobaczyć w swoim otoczeniu. Nauczyciele wychowania przedszkolnego pracując na programach edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dobierają treści nauczania i wychowania zgodne z obowiązującą podstawą programową. Wybierają ciekawe programy i atrakcyjne metody pracy, aby rozwijać ciekawość poznawczą dzieci. Stwarzają takie warunki nauki i pracy każdemu dziecku, aby ułatwić mu bezpieczne poruszanie się w nowoczesnej technologii multimedialnej.

Wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas zajęć i zabaw dowolnych mobilizuje wszystkie dzieci do aktywności. Każdy przedszkolak chętnie działa na tablicy, szybko uczy się rzeczy nowych i trudnych.