DRODZY RODZICE

MOGĄ PAŃSTWO DOKONYWAĆ WPŁAT NA KONTO LUB GOTÓWKĄ W SEKRETARIACIE.

WPŁATY GOTÓWKOWE ZA PRZEDSZKOLE PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE
W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH.

OPŁATY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ BĘDĄ PRZYJMOWANE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WPŁATY W PODANYCH TERMINACH, OPŁATĘ ZA ŻYWIENIE WPŁACAJĄ PAŃSTWO NA KONTO.

STAWKA ŻYWIENIOWA WYNOSI 13,00 zł DZIENNIE. ROZLICZENIE DOSTĘPNE JEST NA INDYWIDUALNYM KONCIE NA I PRZEDSZKOLE.

DOKONUJĄ PAŃSTWO OPŁAT ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA PONIŻSZY NR KONTA:

Nr konta  86 1030 1508 0000 0005 5052 7065

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY, GDYŻ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ PAŃSTWO DO UREGULOWANIA OPŁATY ZA ŻYWIENIE

DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA.

BRAK WPŁAT ZA ŻYWIENIE POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KONIECZNYCH DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE OSOBY, KTÓRE NIE UREGULUJĄ PŁATNOŚCI W TERMINIE MUSZĄ LICZYĆ SIĘ Z TYM, ŻE ICH SPRAWA ZADŁUŻENIA ZOSTANIE SKIEROWANA DO DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW DZIELNICY TARGÓWEK, GDZIE WSZCZĘTE ZOSTANIE POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 123 „OCEAN MARZEŃ” W WARSZAWIE.

Przypominamy, że składki na Radę Rodziców mogą być wpłacane tylko w kasie przedszkola. Wpłat  należy dokonywać do 10 każdego miesiąca.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY