W ramach Akademii Rodziców i Rad Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia w obszarach tematycznych: ABC Rady Rodziców, Niezbędnik aktywnego rodzica, Psychoteka, Rodzic 3.0 oraz Rodzic na „6+”.

Seminaria odbywać się będą we wtorki w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie WCIES, ul. Stara 4 i w formie zdalnej. Zapisy na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow na miesiąc przed szkoleniem.

Zapraszamy na następujące spotkania:

2020 rok

15 września Rodzic na „6+” – Każde dziecko jest zdolne – odkrywanie talentów u dzieci. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

22 września ABC Rady Rodziców – Program wychowawczo-profilaktyczny. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI

29 września Niezbędnik aktywnego rodzica – Czy niemożliwe jest możliwe – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole. Prowadząca: Ewa Borgosz koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

06 października ABC Rady Rodziców – Podstawowe informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców Prowadzący: Andrzej Pery ekspert prawa oświatowego

13 października ABC Rady Rodziców – Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców. Prowadzący: Andrzej Pery, ekspert prawa oświatowego

20 października Psychoteka – Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutta SI

27 października Niezbędnik aktywnego rodzica – Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców. Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

03 listopada ABC Rady Rodziców – Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim – jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów? Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

10 listopada Rodzic na „6+” – Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu? Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

17 listopada Psychoteka – Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI

24 listopada Rodzic 3.0 – Prywatność w sieci – ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność. Prowadząca: Julia Piechna, ekspertka Nask

01 grudnia Niezbędnik aktywnego rodzica – Razem – uczniowie cudzoziemscy w naszej szkole. Prowadzące: Małgorzata Wysokińska, konsultantka w zakresie wsparcia ucznia cudzoziemskiego WCIES, Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

08 grudnia Psychoteka – Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

15 grudnia Rodzic na „6+” – Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego. Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

22 grudnia Rodzic 3.0 – Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych – jak rozpoznać i przeciwdziałać. Prowadząca: Marta Witkowska, NASK

2021 rok

12 stycznia Psychoteka – Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

2 lutego Psychoteka – Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu? Katarzyna Cichocka-Segiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

9 lutego Psychoteka. Dieta a zachowanie, zaburzenia w odżywianiu.

16 lutego Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

23 lutego Rodzic na „6+” – Rodzicu „ogarnij się”, czyli jak porozumieć się z nastolatkiem. Prowadząca: Joanna Szeluga, WCIES

2 marca Psychoteka – Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny. Prowadząca: Justyna Zaremba, MOP

9 marca Rodzic 3.0 – Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe? Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

16 marca Psychoteka – Jak rozmawia

z dziećmi o seksualności? Prowadząca: Patrycja Wonatowska, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna

23 marca Rodzic na „6+” – Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły – nowe perspektywy. Prowadząca: Justyna Zaremba MOP

30 marca Psychoteka – Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm). Prowadzący: Leszek Bocheński, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

13 kwietnia Psychoteka – Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowoś

rodzica. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

20 kwietnia Rodzic na „6+” – Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody? Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

27 kwietnia Rodzic na „6+” – Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole – wyzwanie edukacji XXI wieku. Prowadzący: Mikołaj Markiewicz, Instytut Treningu Terapii i Widzenia

4 maja Rodzic 3.0 – Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym). Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

11 maja Psychoteka – Nastolatek a depresja. Prowadzący: Konrad Ambroziak, Poza Schematami

18 maja Rodzic na „6+” – Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

25 maja Rodzic 3.0 – Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia). Prowadząca: Anna Borkowska, NASK

08 czerwca Niezbędnik aktywnego rodzica – W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk. Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

Do przedszkola przyprowadzamy:

– wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych;

– wyłącznie dzieci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej;

– dziecko przez wyłącznie zdrowe osoby, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych;

– dziecko przez jednego opiekuna zachowującego dystans od innego opiekuna z dzieckiem i pracowników przedszkola min. 1,5 m;

– z zachowaniem na terenie placówki obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk;

– dziecko z zachowaniem obowiązku przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;

– dziecko z zachowaniem obowiązku przekazania placówce danych umożliwiających szybką komunikację z rodzicem/prawnym opiekunem;

– z zakazem przynoszenia i wynoszenia przez dzieci rzeczy i przedmiotów;

– z nakazem obowiązku częstego mycia rąk przez dzieci.

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Przedszkolu nr 123 „Ocean Marzeń” w Warszawie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 780 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni przedszkolnej

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi przedszkola podczas wydawania posiłków

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi przedszkola

Pracownicy kuchni

 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem mającym kontakt z dziećmi .
 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne.
 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:
 1. używają środków ochrony osobistej,
 2. myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,
 3. posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,
 4. przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 5. przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.
 1. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 2. Przed wydaniem posiłków personel obsługi sprawdza stan naczyń, w których wydaje posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu.
 3. Powierzchnie blatów oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci.
 4. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
 1. śniadanie ,
 2. obiad dzielony – I danie, II danie,
 3. podwieczorek.
 4. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach:
 1. 8.30-8.35 – śniadanie
 2. 11.55-12.00 – obiad
 3. 13.55-14.00 – podwieczorek

Pracownicy obsługi – woźne oddziałowe

 1. Pracownicy obsługi (woźne oddziałowe) ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwoprzygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci spożywają posiłki.
 2. Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego.
 3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są:
 1. myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki przed każdym posiłkiem,
 2. myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci spożywają posiłek,
 3. czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, przed każdym podaniem posiłku.
 1. Woźne oddziałowe zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi:
 1. dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji,
 2. zakładają ubrania ochronne (białe fartuchy z długimi rękawami).
 3. Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są:
 4. rozłożyć posiłki dla dzieci na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności.
 1. Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci, woźna wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku.
 2. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera stojącego na zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych).
 3. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, po każdym posiłku.

Nauczyciele

 1. Nauczyciele poszczególnych grup sprawują opiekę nad dziećmi również podczas posiłków (śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci.
 2. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.
 3. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci.
 4. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej mogą przebywać tylko dzieci i obsługa przedszkola przydzielona do określonego oddziału.
 5. Należy pamiętać o organizowaniu pokazu właściwego mycia rąk, przypominaniu i dawaniu własnego przykładu.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Przedszkolu nr 123 „Ocean Marzeń” w Warszawie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 780 ze zm.),
 • wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela w okresie pandemii koronawirusa

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice, pracownicy przedszkola

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione przyprowadzają do przedszkola dziecko i odbierają je z przedszkola.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4. rok życia) podczas drogi do i z przedszkola.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego nauczyciela lub pracownika obsługi.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 7. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 8:30. Z uwagi na wzmożone przepisy sanitarne przedszkole po godz. 8:30 będzie zamknięte.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od pracownika przedszkola – do godz. 17:00
 10. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 12. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 13. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
 16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren przedszkola. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 17. Po wejściu do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w przedszkolu (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów.
 18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko bezpośrednio do, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko.
 19. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.
 20. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.
 21. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

Zasady odbioru dzieci z przedszkola

 1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od nauczyciela z sali, którą mu przydzielono.
 2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.
 3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
 5. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej.
 8. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) do godz. 8.30.
 3. Nauczyciel w przypadku niepokojących objawów u dziecka mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.
 4. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 5. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na dwa metry.
 6. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku przedszkola.
 7. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, lecz przed wejściem do budynku, w szatni czy pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 8. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione osoby.
 9. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.
 10. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz. 17.00 – określonej przez rodzica w oświadczeniu.
 11. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 12. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.
 13. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 14. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
 15. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.
 16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA

obowiązująca w Przedszkolu nr 123 „Ocean Marzeń” w Warszawie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 780 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkolaw przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka przebywającego w przedszkolu.
 2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 1,5 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.
 3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.
 4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
 5. Dyrektor informuje rodziców dziecka o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u dziecka objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora o sytuacji. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników postępuje zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 7. Notatka zawiera następujące informacje:
 1. datę,
 2. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 3. godzinę powiadomienia rodziców,
 4. opis przebiegu działań.
 1. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola.
 2. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.
 3. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrektor postępuje zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola opiekujący się dzieckiem

 1. Jeśli pracownik przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci i zadbać, by:
 1. umyły ręce zgodnie z instrukcją,
 2. jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola lub wyszły na zewnątrz budynku przedszkola.
 1. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
 2. Po umieszczeniu dziecka w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola.
 3. Odbiór dziecka następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

Przekazanie dziecka rodzicom (prawnym opiekunom)

 1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia dzwonkiem przy drzwiach wejściowych do przedszkola i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z przedszkola. Pracownikowi otwierającemu drzwi, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
 2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola.
 3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola, który się nim opiekował w izolatce.
 4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka (np. przedsionka przedszkola) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 1,5 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko.
 5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
 6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) wejść do przedsionka.
 7. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 1,5 m przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 1,5 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
 9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
 10. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
 11. Izolatka, w której przebywało dziecko , jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem Trisept complex zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników przedszkola.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Przedszkolu nr 123 „Ocean Marzeń” w Warszawie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 780 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym (stan z 2 lipca 2020) i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, kierownik gospodarczy, rodzice dzieci.

 1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
 2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.
 3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora przedszkola służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.
 4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi przedszkola dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji z rodzicami w formie zestawienia.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.