W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492)

Informuję o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu nr 123 „Ocean Marzeń”

do dnia 26 kwietnia 2020 r.